Bu kategoride yaptığımız montaj tasarımlar ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacağız.

Kanaviçe Montajı

Bir müşterimizin 25 yıl önce yatak çarşafı olarak beyaz patiska kumaşa düz sıralı şekilde işlediği kanaviçeyi pike takımına dönüştürme çalışmamızı video şeklinde sizlerle paylaşıyoruz.

Videosunu izleyeceğiniz kanaviçe 25 yıl önce beyaz patiska kumaş üzerine birbirinin ardına sıralı şekilde işlenmiş bir şekilde atölyemize getirildi. Müşterimiz bu kanaviçerden pike takımı yapılmasını istedi.

Patiska kumaşa işlenmiş kanaviçeyi önce kolaladık. Kola kumaşın daha diri olmasını ve işlemenin daha diri olmasını ve işlemenin daha geç kirlenmesini sağlar. Aynı zamanda kola kanaviçenin daha doğru bir şekilde kesilmesine yardımcıdır.

Kolalı kanaviçeyi kenarlarından iki-üç milimetre kumaş kalacak şekilde makasla eski kumaşından mümkün olduğu kadar temizlemeye çalışırız. Bu aşamadaki kesimin doğru olması ev hızlı yapılmaması çok önemlidir zira fazladan kalan bir kumaş görüntü kirliliğine neden olabileceği gibi çok fazla dibten kesilen kumaş da montaj aşamasında güçlük yaratır.

Kesilmiş kanaviçeler pike kapağı olarak hazırlana pamuk saten kumaşa mizanpaj yapılmak suretiyle en uygun görsel estetik şekil yakalanarak iğnelerle tutturulur. Dikiş makinası ile kanaviçeye tüm kenarlarından büyük bir titizlikle ,yavaş bir şekilde montaj yapılır. Daha sonra nervül ile kanaviçenin kenarları daha da belirginleştirilir.

 

 

 

Kanaviçe Hakkında Genel Bilgi

Kanaviçe İşleme Tekniği Türklerde 16. yüzyıldan itibaren uygulanmaya başlanmış fakat 19. yüzyıldan itibaren yaygınlaşarak Anadolu Türk halk işlemeleri içerisinde yerini almıştır.

Kanaviçe işi 15. ve 16. yüzyıllarda bütün avrupaya yayılmış ve özellikle İngiltere, Fransa ve İtalya kadınlarının çok dikkatini çekmiştir.

20 yüzyıl kanaviçe işi daha az iplik kullanılarak yapıldığı için tercih edilerek yapılmış ve halen de yapılagelmektedir.

İşlemecilik insanlık tarihi kadar geçmişi olan ve dikiş dikmekle başlamş çok eski bir el sanatıdır. İlk örneklerine Orta Asya’da Türklerinde rastlanır. Bu işleme sanatı gözlerle, elçilerle batıya ve diğer ülkelere yayılmıştır.

Anadolu’da “Kız beşikte, çeyiz eşikte” atasözü Türklerin İşleme Sanatına verdiği önemi göstermektedir.
geleneksel kültürümüzde yeri olan ve güncelliğini halen sürdüren kanaviçe işleme çeşitlerinin en çok tercih edileni olma özelliğinin yanı sıra işlenmesi kolay, kullanımlı ve dayanıklılığı açısından her zaman gündemde kalmayı başarmıştır.

Kanaviçenin pramitler kadar eski olduğu söylenir. En eski el işi atina’da bulunmuştur. 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen el işinin bazı yerleri silinmiş olmasına rağmen uzmanlar tekniğin kanaviçe tekniği olduğu konusunda fikir birliğindedirler.

Dantel Montajı

Bir müşterimizin Masa örtüsü yapılması istemiyle atölyemize getirdiği muhtelif şekillerde örülmüş dantelin montaj işlemiyle ilgili tüm çalışmalarımızı videoda sizlerle paylaşıyoruz.
Montaj işlemine ilk önce bize getirilen dantelleri yıkamakla ve ardından kolalamakla başlarız.
Kola dantelin daha diri durmasını sağlar ayrıca içine toz girmesini engelleme özelliğiyle kirlenmesini geciktirir.
Dantelin montajının yapılacağı kumaş müşterimizin masa ölçüleri esas alınarak öncelikle kenarları kıvrılır ve köşeleri yapılır. Masa örtülük kumaşın altyapı çalışmalarının tamamlanmasına müteakip dantellerin yeni şekline en uygun dizayn yapılması için muhtelif çalışmalar sonrası dantelin montaj yeri saptanır. Danteller toplu iğnelerle yerlerine tutturulur.
Bu işlemden sonra dikiş makinası ile yavaş bir şekilde teğelleme denilen ön tutturma yapılmaya başlanır.
Ön tutturma zigzag şeklinde seyrek bir şekilde yapılır. Bu işlem kesim montajı için ön çalışma niteliğindedir.
Teğelleme işleminden sonra dikiş makinasının zigzag konumu değişmez ve sadece adım aralıkları daha sıkı sarmaya başlar. Bunun amacı dantelin çıkarılırken kenarlarının atmaması içindir.
Daha sonra altı çıkarılmış dantelin kenarlarına nervül yapılır. Nervül, dantelin hatlarının daha belirginleşmesini sağlar. Kumaşa da daha ağır bir gürünüm kazandırır.
Dantel dikiş makinasının oluklu özel ayağı ve çift iğne ile yapılır. Bazen nervüllü alt bölümüne kalın yorgan ipi kullanılır. Bu da nervülün daha dik durmasını sağlar.
Nervül aşamasından sonra dantelli masa örtüsü ütülenir ve işlem tamamlanmış olur.
Elinizde mevcut olup kullanmadığınız, sandığınızda bekleyen dantellerinizi farklı kumaşlara yeni tasarımlarla özel örtülere dönüştürüyoruz.

 

 

Nakış Montajı

25 yıl önce düz beyaz akfil kumaşa kasnak gererek makinayla el yapımı şeklinde işlenen nakış atölyemize yorgan nevresimi yapılması istemiyle getirilmişti. Sizinle yorgan başlığı için yapılan nakış montajı bu videoada paylaşıyoruz.

Öncelikle yıkanan ve kolananan nakış makasla kenarlarından iki ve üç milimetre kumaşı bırakacak şekilde en ince noktalarına girilerek tek tek kesilir.

Nakışı kolalamak hem kumaşın diri olmasına yardım etmesi, hem de içine toz girip kirlenmesini uzun süre geçiktirmesi açısından önem taşımaktadır.

Kesim işlemi tamamlanan nakışın yeni montajı yapılacağı kumaşa mizanpaj çalışması başlanır. Farklı tasarımlarımız içinde kumaşla ve yeni modeliyle en uygun şeklin saptanmasına müteakip nakış toplu iğnelerle kumaşa tutturulur.

Dikiş makinasının zigzag ayarı sıkı bir şekilde kumaşa monte etmeye başlar. Böylelikle nakışın kumaşa sabitlenmesi tamamlanır. Nakışın daha belirginleşmesini sağlamak amacıyla makinanın özel ayağı ile çift iğne kullanarak nervül yapmaya başlanır. Nervül kumaşa ağırlık kazandırmaktadır.